Doluštěte tajenku

V projektu R PLACEO zbývá ještě několik bytových jednotek. Každý, kdo si zde byt pořídil nebo pořídí, přispěje k doluštění tajenky, ale především získá atraktivní a dostupné bydlení v centru města.